Замонавий ишлаб-чиқаришда янги технологияларни тадбиқ этиш билан ишлаб чиқариш унумдорлигини  ошириш ва маҳсулот таннархини камайтириш мумкин.  Бу корхонанинг рақаботбардошлигини кучайтиради, юқори фойда олишини ва унинг ривожланишини таъминлайди.

Бу вазифаларни амалга ошириш билан «INDUSTRIAL TECHNOLOGIKAL LINES» (INTECHLINES)  МЧЖ лойиҳалаш  ишлаб-чиқариш корхонаси мувафақиятли шуғулланиб келмоқда.