Лойиҳалаш

Ускунанинг лойиҳаси бу - ушбу ускунани тайёрлаш ва уни эксплуатация қилиш учун зарур бўлган техник ҳужжатлар тўпламидир.